𝑩𝒐̣̂ 3 𝑯𝒐̣̂𝒑 𝑺𝒖̛́ Đ𝒖̛̣𝒏𝒈 𝑮𝒊𝒂 𝑽𝒊̣

𝑩𝒐̣̂ 3 𝑯𝒐̣̂𝒑 𝑺𝒖̛́ Đ𝒖̛̣𝒏𝒈 𝑮𝒊𝒂 𝑽𝒊̣
𝑩𝒐̣̂ 3 𝑯𝒐̣̂𝒑 𝑺𝒖̛́ Đ𝒖̛̣𝒏𝒈 𝑮𝒊𝒂 𝑽𝒊̣
𝑩𝒐̣̂ 3 𝑯𝒐̣̂𝒑 𝑺𝒖̛́ Đ𝒖̛̣𝒏𝒈 𝑮𝒊𝒂 𝑽𝒊̣
𝑩𝒐̣̂ 3 𝑯𝒐̣̂𝒑 𝑺𝒖̛́ Đ𝒖̛̣𝒏𝒈 𝑮𝒊𝒂 𝑽𝒊̣
Nhà sản xuất
Mã sản phẩm :
Chuẩn câu: Sang - Sịn - Đẹp 🤩
🌺🌺🌺 𝑩𝒐̣̂ 3 𝑯𝒐̣̂𝒑 𝑺𝒖̛́ Đ𝒖̛̣𝒏𝒈 𝑮𝒊𝒂 𝑽𝒊̣ 🌺🌺🌺
 
💎 Hàng có sẵn màu xanh ngọc lục viền vàng.
🍄 Bộ sản phẩm bao gồm: 1 khay đặt và 3 hộp sứ đựng gia vị.
🌸 Sản phẩm là sứ cao cấp đựng nung ở nhiệt độ cực cao tạo ra sản phẩm bền đẹp, an toàn cho sức khoẻ.
-----------------------------------------------------
🏘 Hàng có sẵn tại Siêu thị Ngọc Xuân
📞 Hotline: 0356671007