ẤM SẮC THUỐC TRƯỜNG SINH

ẤM SẮC THUỐC TRƯỜNG SINH
ẤM SẮC THUỐC TRƯỜNG SINH
ẤM SẮC THUỐC TRƯỜNG SINH
ẤM SẮC THUỐC TRƯỜNG SINH
Nhà sản xuất Bình An
Mã sản phẩm :

Làm từ chất liêu gốm được nung ở nhiệt độ 1300 hoàn toàn khử được chì trong đất.

- Ấm sắc thuốc có cấu tạo chung gồm 3 phân: Thân ấm, Đế ấm và Mâm nhiệt.

- Ấm có chế độ sắc thuốc nhanh, chậm riêng biết khác nhau.

- Tự động tắt sau khi sắc đã xong.

- Bảo hành chính hãng 12 tháng.