Keo trắng Deli E39445

Nhà sản xuất Deli
Mã sản phẩm :

Keo trắng Deli E39445

Đặc điểm kỹ thuật : 40ml

Kích thước : 105,5 × 43 × 21mm, 49 gram / chai

Vật chất : PVAC

Màu sắc : Trắng