NG Omo matic giữ màu cửa trên 2.3l

Nhà sản xuất Unilever
Mã sản phẩm :