Sữa Dutch Lady cao khỏe đường 170ml thùng

Nhà sản xuất Dutchlady
Mã sản phẩm :
Tags:

THÔNG TIN DINH DƯỠNG

Giá trị dinh dưỡng trung bình trong 100ml

NĂNG LƯỢNG/ENGERGY 71 kcal
CHẤT BÉO/FAT 3.1 g
CHẤT BÉO BÃO HÒA/SATURATED FAT 2.0 g
CARBONHYDRAT/CARBONHYDRATES 7.9 g
ĐƯỜNG TỔNG/SUGARS 6.8 g
CHẤT ĐẠM/PROTEIN 2.9 g
NATRI/SODIUM 43 mg
VITAMIN A 200 IU