Sưởi Halogel Hochiko HC-1208

Sưởi Halogel Hochiko HC-1208
Sưởi Halogel Hochiko HC-1208
Sưởi Halogel Hochiko HC-1208
Sưởi Halogel Hochiko HC-1208
Sưởi Halogel Hochiko HC-1208
Sưởi Halogel Hochiko HC-1208
Nhà sản xuất Hichiko
Mã sản phẩm :

🔥 Có 3 bóng phát nhiệt Halogen
🔥 3 công suất sưởi: 400-800-1200W
🔥 Tự động ngắt điện khi bị đổ
🔥 Mặt trước có lồng bảo vệ
🔥 Ấm nhanh, góc quay rộng...