Thuốc tẩm màn Alfado 5ml

Nhà sản xuất
Mã sản phẩm :

Công dụng: Dùng trong y tế và gia dụng, dùng để tẩm màn, rèm hoặc phun để tiêu diệt côn trùng gây hại trong nhà và ngoài trời.

CÁCH DÙNG:

- Sử dụng cốc đong và sử dụng theo tỷ lệ khuyến cáo của ALFADO 10SC khuấy đều thành dung dịch phun.

            + Phun vách tường : Pha 60ml ALFADO 10SC vào 8 lít nước sạch, phun cho 200m2 tường vách.

            + Tẩm màn đối với diện tích (16,5m2):

- Màn tuyn : Pha 5ml ALFADO 10SC vào 0,7 lít nước sạch, tẩm cho 1 màn.

- Màn vải : Pha 5ml ALFADO 10SC vào 1 lít nước sạch, tẩm cho 1 màn.

            + Xử lý chuồng trại chăn nuôi, nhà máy, kho tàng : Pha 6ml ALFADO 10SC/lít nước sạch, phun cho 20m2bề mặt. Phun ướt đẫm trên bề mặt vách bên trong và bên ngoài, nền chuồng trại, đường dẫn chất thải, khu vực chứa rác, hầm chứa phân.