Vở vẽ A4 Hải tiến 3828 (Quyển)

Vở vẽ A4 Hải tiến 3828 (Quyển)
Vở vẽ A4 Hải tiến 3828 (Quyển)
Vở vẽ A4 Hải tiến 3828 (Quyển)
Nhà sản xuất Hải Tiến
Mã sản phẩm :

- Bề mặt giấy mịn, dày, không gây lóa mắt
- Giấy bám mực tốt, không nhòe khi vẽ
- Bìa vở trang trí hình ảnh đẹp mắt