BVS Laurier Fresh & Free siêu thấm Dày có cánh 20 miếng - 22cm

Nhà sản xuất Kao
Mã sản phẩm :