Cốc thuỷ tinh chịu nhiệt

Cốc thuỷ tinh chịu nhiệt
Cốc thuỷ tinh chịu nhiệt
Cốc thuỷ tinh chịu nhiệt
Cốc thuỷ tinh chịu nhiệt
Cốc thuỷ tinh chịu nhiệt
Nhà sản xuất Xuân Hưng
Mã sản phẩm :

😍😍 Uống nước, uống sữa, uống gì cũng phải thật xinh :">
🐻🐼
✅ Sắm cốc về dùng thôi ❗❗

Chất liệu: thuỷ tinh trong suốt

Chịu nhiệt tốt.