TRI ÂN KHÁCH HÀNG NGẬP TRÀN QUÀ KHỦNG

VỚI MỖI HÓA ĐƠN 300.000VND KHÁCH HÀNG SẼ NHẬN ĐƯỢC 01 PHIẾU BỐC THĂM TRÚNG THƯỞNG