Nước tương đậu nành thượng hạng LEE KUM KEE - 1.75 lít

Nhà sản xuất Lee Kum Kee
Mã sản phẩm :