Ruốc gà lá chanh

Ruốc gà lá chanh
Ruốc gà lá chanh
Giá sản phẩm: (Giá sản phẩm đã có VAT) Liên hệ
Nhà sản xuất Công ty TNHH gia vị và thực phẩm 3S
Mã sản phẩm :
Số lượng:

Mô tả