Ruốc gà lá chanh

Ruốc gà lá chanh
Ruốc gà lá chanh
Nhà sản xuất Công ty TNHH gia vị và thực phẩm 3S
Mã sản phẩm :