Thùng vuông 220 lít Duy Tân

Nhà sản xuất Duy Tân
Mã sản phẩm :

Kích thước  102 x 60,5 x 46 cm

Qui cách  5 Cái/Kiện

Nguyên liệu PP

Màu sắc Trắng