Bàn là Panasonic NI-E10T (Aquamarine)

Nhà sản xuất Panasonic
Mã sản phẩm :