Bộ truyện tranh Thanh Gươm Diệt Quỷ tập 22 (ấn bản đặc biệt)

Bộ truyện tranh Thanh Gươm Diệt Quỷ tập 22 (ấn bản đặc biệt)
Bộ truyện tranh Thanh Gươm Diệt Quỷ tập 22 (ấn bản đặc biệt)
Bộ truyện tranh Thanh Gươm Diệt Quỷ tập 22 (ấn bản đặc biệt)
Nhà sản xuất
Mã sản phẩm :

👉 Tiếp nối thành công của 𝐓𝐇𝐀𝐍𝐇 𝐆𝐔̛𝐎̛𝐌 𝐃𝐈𝐄̣̂𝐓 𝐐𝐔𝐘̉ bản đặc biệt Tập 20 và 21, tiếp tục gửi đến các Fan của bộ truyện 𝐁𝐚̉𝐧 đ𝐚̣̆𝐜 𝐛𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐭𝐚̣̂𝐩 𝟐𝟐, với những phụ kiện theo kèm “rủng rỉnh” hơn rất nhiều so với 2 cuốn trước!!

Với một SET đặc biệt, các Fan sẽ được sở hữu:

⛔ 1 𝑐𝑢𝑜̂́𝑛 𝑀𝑎𝑛𝑔𝑎 𝑇ℎ𝑎𝑛ℎ 𝑔𝑢̛𝑜̛𝑚 𝑑𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑞𝑢𝑦̉ 𝑇𝑎̣̂𝑝 22

⛔ 1 𝑐𝑢𝑜̂́𝑛 𝑃ℎ𝑢̣ 𝑙𝑢̣𝑐 đ𝑜̣̂𝑐 𝑞𝑢𝑦𝑒̂̀𝑛: 𝐵𝑎́𝑜 𝑐𝑎́𝑜 đ𝑎̣̆𝑐 𝑏𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑐𝑢̉𝑎 đ𝑜̣̂𝑖 𝐷𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑄𝑢𝑦̉

⛔ 1 𝑏𝑜̣̂ ℎ𝑢𝑦 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑢 𝑔𝑜̂̀𝑚 8 𝑐ℎ𝑖𝑒̂́𝑐, đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑔𝑖𝑎 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 đ𝑎̣̆𝑐 𝑏𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑣𝑜̛́𝑖 2 𝑘𝑖́𝑐ℎ 𝑐𝑜̛̃ 𝑘ℎ𝑎́𝑐 𝑛ℎ𝑎𝑢, đ𝑜́𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 ℎ𝑜̣̂𝑝 𝑡ℎ𝑖𝑒̂́𝑡 𝑘𝑒̂́ đ𝑒̣𝑝 𝑚𝑎̆́𝑡 (𝐿𝑜𝑎̣𝑖 𝑙𝑜̛́𝑛: 2 𝑐ℎ𝑖𝑒̂́𝑐 đ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑘𝑖́𝑛ℎ 70𝑚𝑚; 𝐿𝑜𝑎̣𝑖 𝑛ℎ𝑜̉: 6 𝑐ℎ𝑖𝑒̂́𝑐 đ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑘𝑖́𝑛ℎ 38𝑚𝑚)

🌿 Tất cả vẫn được bọc lót bảo vệ cẩn thận, đóng trong một tấm bìa ngoài được thiết kế tỉ mỉ và có màng co. Đảm bảo chất lượng không thua gì phiên bản gốc, vốn đã được các Fan tại Nhật bản cũng như nhiều nước săn lùng!!

Đ𝒖̛̀𝒏𝒈 𝒃𝒐̉ 𝒍𝒐̛̃ 𝒄𝒐̛ 𝒉𝒐̣̂𝒊 𝒄𝒐́ 𝒎𝒐̣̂𝒕 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒉𝒂𝒊 𝒗𝒐̛́𝒊 𝒂̂́𝒏 𝒑𝒉𝒂̂̉𝒎 𝒄𝒖̛̣𝒄 𝒌𝒊̀ 𝒏𝒂̣̆𝒏𝒈 𝒌𝒊́ 𝒏𝒂̀𝒚 𝒏𝒉𝒆́!!