Trà sữa trân châu hòa tan IMax

Trà sữa trân châu hòa tan IMax
Trà sữa trân châu hòa tan IMax
Trà sữa trân châu hòa tan IMax
Trà sữa trân châu hòa tan IMax
Trà sữa trân châu hòa tan IMax
Trà sữa trân châu hòa tan IMax
Trà sữa trân châu hòa tan IMax
Trà sữa trân châu hòa tan IMax
Trà sữa trân châu hòa tan IMax
Nhà sản xuất
Mã sản phẩm :

Trà sữa Trân châu hòa tan IMax với 4 vị:

- IMax trà sữa trân châu Matcha
- IMax trà sữa trân châu Hồng trà
- IMax trà sữa trân châu Socola
- IMax trà sữa trân châu Đường đen

Trà sữa Trân châu hòa tan IMax với 4 vị:

- IMax trà sữa trân châu Matcha
- IMax trà sữa trân châu Hồng trà
- IMax trà sữa trân châu Socola
- IMax trà sữa trân châu Đường đen

  • Quy cách đóng hộp : Hộp gồm 8 gói bột trà sữa (22g) * 8 gói trân châu (30g)
  • Đảm bảo An toàn vệ sinh thực phẩm, thơm vị sữa, đậm vị trà, chỉ 30 giây là có ngay cốc trà sữa cực kỳ chất lượng
  • IMax milk tea "Ngon mê li - thơm tròn vị "